MARSHA podjetje za svetovanje, posredovanje, izdajateljstvo in trgovino d.o.o.

 

Smo uveljavljeni dobavitelj strojev, opreme in materialov za grafično industrijo, vse vrste tiska in s tiskarstvom povezane storitve. Naši partnerji so uveljavljeni svetovni proizvajalci visoko tehnoloških strojev ter opreme in

najrazličnejših materialov, ki zagotavljajo kakovost, produktivnost, procesno učinkovitost in konkurenčne prednosti našim kupcem.


Naši odjemalci so proizvajalci fleksibilne embalaže, embalaže iz papirja, kartona ali valovite lepenke,  flekso tiskarji, proizvajalci samolepilnih etiket in ovojnin, tiskarji komercialnih tiskovin, časopisov in revij, sito tiskarji, tampo tiskarji, ponudniki digitalnega tiska, izdelovalci dekorativne embalaže, knjigovezi in  vsi drugi, ki se ukvarjajo z dodelavo ali oplemenitenjem tiskovin.  Na področju nadzora statične elektrike nudimo rešitve številnim panogam, širok namen uporabe pa ima naš prodajni program membranskih črpalk.Zakaj izbrati nas?Dolgoletna prisotnost in izkušnje
  

Naši principali so svetovni tržnivoditelji


Zavezanost k visokim standardom kakovosti
  

Odzivnost in prilagodljivost


Tehnična podpora proizvajalcev
  

Vrednost za denar


Zgodovina


Podjetje Marsha d.o.o.  je bilo ustanovljeno leta 1990, vendar smo se specializirali na trg tiskarstva šele 1992, ko smo začeli prodajati fotopolimerne plošče za knjigotisk ter barve za tisk samolepilnih etiket. Postopoma smo pridobivali nove kupce in zastopstva ter razširili našo ponudbo s programi za vse vrste tiska in sorodne panoge. Rast je zahtevala investiranje v ljudi, znanje, delo, zaloge, osnovna sredstva. Nakup obstoječih poslovno – skladiščnih prostorov v Trzinu leta 1999 nam je omogočil ustreznejše in boljše pogoje tako za delo zaposlenih kot oskrbovanje kupcev. Razvoj domačega trga, tehnološki napredek, globalizacija in drugi svetovni trendi so terjali prilagajanje poslovanja in sprožili nenehno širitev prodajnega portfelja in ciljnih trgov. Ne oskrbujemo več izključno tiskarn, temveč naš izdelčni splet dopolnjujejo rešitve za druge dejavnosti, kot je avtomobilska, tekstilna, lesna industrija.

Ponosni pa smo, da je s pomočjo naših kupcev delček tudi nas vgrajen v številnih izdelkih, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju: na etiketah in ovojninah številnih pijač, čistil, mesnin, mlečnih izdelkov, krem, in embalaži drugih živilskih, kozmetičnih, kemičnih, farmacevtskih izdelkih, časopisu in revijah, knjigah, potnih listih, bančnih knjižicah, kreditnih karticah, kuvertah, šolskih zvezkih, papirnatih servietah, papirnatih in plastičnih vrečkah, obvestilih redarstva, položnicah, plakatih in neštetih drugih tiskovinah.

Zahvaljujemo se vsem, najbolj pa našim prvim kupcem, partnerjem in prijateljem, ki ste v nas verjeli pred mnogimi leti in počaščeni smo, da nam zaupate še danes in računate na nas v prihodnosti.

Naša prizadevanja bodo še naprej usmerjena v zanesljivost, korektnost: in kakovost- naših principalov, izdelkov, podpore kupcem in medosebnih odnosov.